Relaxace s gongem

Individuální relaxace (45 min.)
Cena: 240 Kč

Na léčivou relaxaci s gongem je třeba předem rezervovat místo.

gong

Když palička rozezní gong, ozve se velmi příjemný zvuk. Je to vlastně docela hutný proud mnoha tónů, které zní společně a dávají možnost zaznít zcela speciálním tónům, tzv. alikvótám. Frekvence zvuků, které gong vydává, mají schopnost léčit. Naše buňky jsou schopny se zpět naladit na svoji původní frekvenci plného zdraví. Stejně tak se vibrace vydávané gongem přenášejí do našich tělesných dutin, tkání a celého těla, které získává nový impulz k regeneraci.
V principu je gong velice jednoduchý nástroj, zpravidla masívní bronzové kolo umně dotvarované tak, aby vytvářelo nádherně plný zvuk, který po úderu paličkou teprve po chvíli začne ještě zesilovat.  Zvuk po úderu zní několik minut v závislosti na kvalitě a velikosti gongu. Jedny z nejkvalitnějších gongů dnes vyrábí původně estonská rodina Paiste, jejíž symfonický gong o velikosti 81 cm máme ve Studiu. Symfonický gong je známý bohatým rozsahem vydávaných tónů. Kromě symfonických gongů se ještě vyrábějí gongy laděné do konkrétních základních tónů, které odpovídají napřiklad jednotlivým planetám.
Zvuk, který gong při hraní vydává, připomíná slabiku „ong“, která je také obsažena v názvu nástroje. Slabika ong, případně om nebo aum je považována za primární zvuk stvoření, naše spojení s nekonečnem. Kromě zdravotních účinků jsou nezanedbatelné také duchovní aspekty spojené se zvukem, který gong vytváří. Jako kdyby byl gong přímým zprostředkovatelem pro spojení s nekonečnem, Bohem, či primární silou, ať ji pojmenujeme jakkoliv. Mnozí zažívají pocity harmonie a vnitřního míru, jiní popisují zážitky plné specifických obrazů či vůní. Někteří lidé zažijí vhled do minulých životů nebo třeba vyřeší problém, který je pronásleduje v praktickém životě. Zcela běžný jev je, že po prvních tónech upadnete do léčivého spánku, ze kterého se vzbudíte na konci zvukové lázně a zjistíte, že si vůbec na nic nevzpomínáte. Naštěstí v tomto případě nejste o účinek gongu vůbec ochuzeni, jen si nic nebudete pamatovat.
Gong je dokonalým pomocníkem při relaxaci. Pokud jste příliš unavení na to, abyste v noci usnuli zdravým spánkem, pokud jste dlouhodobě vystaveni stresu a potřebujete rychle znovu nabrat síly, je gong pro vás to nejlepší. Automaticky navodí ve vaší mysli stav podobný hluboké meditaci, aniž byste o něj museli nějak usilovat. Nekonečný proud myšlenek nedokáže vzdorovat plnosti zvuku, mysl kapituluje a umožní vám plně si odpočinout od obav, starostí a myšlenek, které vám proudí bez přestání hlavou.
Nezřídka jsou popisována zázračná uzdravení spojená se zvukovou lázní gongu. Přesto nečekejte, že gong nahradí vaši vnímavou péči o fyzické a duševní zdraví nebo dokonce návštěvu lékaře. Většina nemocí našeho těla je vyvolána dlouhodobým stresem, kterému se vystavujeme, emocemi, které nezpracujeme, ale ukládáme v našich vnitřních orgánech. Největší nebezpečí pro naše zdraví pak představují nejrůznější obavy a pocity strachu. Hluboká relaxace za zvuku gongu je výbornou prevencí, jak nemocem předejít, pokud tušíte, že váš životní styl by snesl pár vylepšení.