Só purkh

So Purkh GurmukhiSó purkh je velmi krásný a účinný shabd, který Yogi Bhajan doporučoval k recitaci ženám, které procházejí obtížným obdobím ve vztahu ke svému životnímu partnerovi. Rovněž se doporučuje ženám, které partnera nemají. Tato krásná modlitba může zasáhnout až tři muže ve vašem životě, např. partnera, syna či vašeho otce, pokud se nacházejí v těžkém období duchovního vývoje.
Modlitba ženy může být velmi silná, vyzkoušejte jednu z nejmocnějších.

Só purkh

Rág ásá məhəlá čótá só purəkh.
Ik ong kár satgur prəsád
só purəkh nyrəndžən har purəkh nyrəndžən har agmá agəm apárá.
sabh dhyávəhy sabh dhyávəhy tudh dží har s dhyávəhy səče sirdžənhárá.
sabh džía tumáre dží tůn džíá ká dátárá.
har dhijávəhu səntəhu dží sabh dúkh visárənhárá.
har ápe thákur har ápe sevək dží kiá nánək džənt vičárá. ||1||

tůn ghət ghət antar sərəb nyrəntar dží har ekó purəkh səmáná.
ik dáte ik bhekhárí dží sabh tere čódž vidáná.
tůn ápe dátá ápe bhugətá dží hao tudh bin avər nə džáná.
tůn párəbrəhm beant beant dží tere kiá gun ákh vəkháná.
džó sevhe džó sevhe tudh dží džən nánək tin kurbáná. ||2||

har dhyávəhy har dhyávəhy tudh dží se džən džug meh sukh vásí.
se mukət se mukət bhae džin har dhyáiá dží tin tůtý džəm ký fásí.
džin nirbhaó džin har nirbhaó dhyáiá dží tin ká  bhao səbh gəvásí
džin seviá džin séviá merá har dží te har har růp səmásí.
se dhən se dhən džin har dhyáiá dží džən nánək tin bal džásí. ||3||

terí bhəgət terí bhəgət bhəndár dží bhəre biant beantá.
tere bhəgət tere bhəgət səláhən tudh dží har anik anek anəntá.
terý anik terý anik kərəhi har půdžá dží təp tápeh džəpeh beantá.
tere anek tere anek pəreh bəhu simrit sásət dží kar kyriá khət kərəm kərəntá.
se bhəgət se bhəgət bhəle džən nánək dží džó bháveh mere har bhəgvəntá. ||4||

tůn ád purəkh aprəmpər kərtá dží tudh dževəd avərə nə kóí.
tůn džug džug ekó sədá sədá  tůn ekó dží tůn nihəčəl kərtá sóí.
tudh ápe bhávé sóí vərté dží tůn ápe kərhi su hóí.
tudh ápe srisət səbh upáí dží tudh ápe sirədž səbh góí.
džən nánək gun gávé kərte ke dží džó səbhsé ká džánóí. ||5||